Logo Koalicji Obywatelskiej

MAŁOPOLSKIE, Olkusz

Grzegorz Małodobry

Nazywam się Grzegorz Małodobry i w wyborach 15 października 2023 r. będę ubiegał się o mandat senatora z naszego okręgu wyborczego nr 31 powiatów krakowskiego, olkuskiego i miechowskiego. Urodziłem się w 1990 roku i od tego czasu mieszkam w Krzeszowicach. Tutaj się wychowałem, ukończyłem szkoły, podjąłem działalność społeczną i charytatywną. Jestem szczęśliwym mężem Natalii, a od kilku tygodni ojcem Jasia. W 2018 r., dzięki głosom wielu z Państwa zostałem wybrany na funkcję radnego Powiatu Krakowskiego. Jestem m.in. wiceprzewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdzie bezpośrednio stykam się i walczę o najważniejsze, podnoszone przez mieszkańców sprawy. Zawodowo pracuję jako urzędnik samorządowy, mam bogate doświadczenie i znajomość funkcjonowania sektora publicznego oraz biznesu. Jestem współautorem projektu ustawy metropolitalnej dla Krakowa i gmina okalających, którą w lipcu tego roku przyjęła demokratyczna większość Senatu, przy bezmyślnym i szkodliwym, ale na szczęście nieskutecznym sprzeciwie senatorów PiS. Ustawa metropolitalna pozwoli zapewnić dodatkowe 300 milionów złotych rocznie na potrzebne inwestycje publiczne w północno-zachodniej Małopolsce, w naszych małych ojczyznach. Należę do wielu organizacji pozarządowych m.in GKS Świt Krzeszowice, OSP Czatkowice, Lokalna Grupa Działania ZDRÓJ, a także z ramienia Sejmiku Województwa Małopolskiego zasiadam w Radzie Społecznej Małopolskiego Ośrodka Medycy Pracy.

Powrót do listy kandydatów

#