Logo Koalicji Obywatelskiej

Wielkopolskie

Grzegorz Grygiel

Grzegorz Grygiel, urzędnik samorządowy, polityk społeczny, samorządowiec, wykładowca uniwersytecki, doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, jednostki organizacyjnej samorządu województwa wielkopolskiego odpowiedzialnej za koordynacje zadań z zakresy polityki społecznej w województwie. W latach 2007-2019 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, zapewniającego usługi opiekuńcze oraz wspomagające dla osób starszych i przewlekle psychicznie chorych. W roku 2016 roku uruchomił i prowadził Dzienny Dom Senior – Wigor (obecnie Senior+) dla seniorek i seniorów z terenu powiatu pleszewskiego. W latach 1999 – 2006 kierował Ośrodkiem Wsparcia w Pleszewie tworząc szeroką ofertę terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nauczyciel akademicki współpracujący z Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu oraz Uniwersytetem Kaliskim w Kaliszu. Wykładowca przedmiotów: wybrane polityki publiczne, polityka społeczna i zdrowotna, starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla polityki społecznej państwa. Autor monografii, artykułów naukowych, referatów oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych związanych z szeroko rozumianą polityką społeczną. Doświadczony samorządowiec pełniący funkcję radnego Rady Powiatu Jarocińskiego w latach 1998 – 2002 oraz radnego Rady Miejskiej w Pleszewie w latach 2010-2014 oraz 2014-2018, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych i Zdrowia mocno angażujący się w sprawy społeczne.

Prywatnie mąż, ojciec Zosi oraz Franciszka, zamieszkały w Dobrej Nadziei w gminie Pleszew.

Powrót do listy kandydatów

#