Logo Koalicji Obywatelskiej

WIELKOPOLSKIE, Ostrów Wielkopolski

Ewa Matecka

Senator X kadencji.
Urodziła się 3 listopada 1956 r. w Ostrowie Wielkopolskim.
W 1980 r. ukończyła studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z tytułem magistra archeologii.
W latach 1983-2002 była dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Do 2006 r. obejmowała stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Imprez Kulturalnych Centrum-Ostrów sp. z o.o. Do 2014 r. pełniła funkcję dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury. W latach 2014-2019 piastowała urząd zastępcy prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.
W latach 1990–1994 była radną i członkiem zarządu miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
W latach 2014-2019 przewodniczyła Zespołowi ds. likwidacji barier architektonicznych oraz Radzie Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Była wiceprzewodniczącą Rady Pożytku Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim ponadto kierowała pracami Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dla Ostrowa Wielkopolskiego.
Do 2019 była wiceprzewodniczącą Komisji Kultury Związku Miast Polskich.
W Senacie X kadencji jest:
– wiceprzewodniczącą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
– członkiem Komisji Zdrowia,
– członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Powrót do listy kandydatów

#