Logo Koalicji Obywatelskiej

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, Olsztyn

Ewa Kaliszuk

Przez ponad 20 lat nauczycielka języka niemieckiego, wicedyrektorka, dyrektorka szkoły zawodowej w latach 2014-2019, trenerka TOC – Teoria dla ograniczeń, autorka własnych programów nauczania i materiałów edukacyjnych, egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, animatorka kultury. Od 23 lutego 2019 roku Zastępca Prezydenta Olsztyna. Do zakresu jej zadań należą: edukacja, pomoc i polityka społeczna, zdrowie, sport i rekreacja oraz działalność organizacji pozarządowych. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Kierunek Filologia Germańska, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz MBA. Odznaczona w 2014 roku odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Powrót do listy kandydatów

#