Logo Koalicji Obywatelskiej

Mazowieckie

Ewa Kacprzak-Szymańska

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Obecnie członkini Zarządu Szpitala Praskiego Sp. zo.o.
W latach 2018-2021 Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Ochota M.St. Warszawa. W trakcie mojej kadencji, kierowałam pracami Wydziału Nieruchomości, który najszybciej w m.st.
Warszawa zrealizował zadanie przekształcenia wieczystego użytkowania we własność, odzyskał dużą część należności dzielnicy z tytułów, które były trudne do realizacji, wsparł
proces odzyskiwania Stadionu Skra przez m.st. Warszawa. W tym samym czasie, nadzorowany przeze mnie Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia był jednym z najszybciej wydających decyzje 500+ i Dobry Start w m.st. Warszawa, zorganizował 2 konferencje, otworzył Ochdzielnię, wprowadził nowe metody pracy oraz programy profilaktyczne i wspierające, powiększył i częściowo wyremontował swoją siedzibę. Ośrodek Pomocy Społecznej w ww. okresie pozyskał nową dyrektorkę, przeszedł reorganizację pracy, pozyskał nową siedzibę, otworzył Centrum Wsparcia Rodziny, ponadto w pandemii był pierwszym ośrodkiem, który uruchomił telefoniczne porady psychologiczne. Wydział Administracyjno-Gospodarczy w ww. okresie oprócz standardowych działań wzorcowo poradził sobie z dostosowaniem urzędu na potrzeby działalności w pandemii. Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń wsparł Urząd w uzyskaniu tytułu Gmina na 5, w kolejnym roku tytułu Złota Gmina na 5. Zespół Sportu i Rekreacji zorganizował wiele wydarzeń sportowych dla mieszkańców dzielnicy. Ośrodek Sportu i Rekreacji w ww. okresie przeszedł gruntowny remont.
W latach 2016-2018 pracowałam jako prawniczka w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, udzielając wsparcia osobom narażonym na wykluczenie.
W 2015 r. w ramach wolontariatu udzielałam bezpłatnych porad prawnych w  Klubie Osiedlowego Surma w dzielnicy Ochota.
Jestem również autorką publikacji: 2022 r. Komentarz do  Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa, Komentarz pod redakcją Witolda Klausa, Wolters Kluwer 2022,
2021 r. Przyczyny istnienia pustostanów w komunalnych zasobach mieszkaniowych. Studium
przypadku: Warszawa dzielnica Ochota. Kwartalnik Rzeczoznawca Majątkowy 2021 r.
2013 r. Problematyka obszaru ograniczonego użytkowania w orzeczeniach sądów cywilnych,
Rocznik Samorządowy 2013 r.

Powrót do listy kandydatów

#