Logo Koalicji Obywatelskiej

Śląskie

Ewa Gębicka-Matusz

WYKSZTAŁCENIE

Biologia na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Studia podyplomowe – Zarządzanie i administracja – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Studia podyplomowe – Zamówienia Publiczne – Uniwersytet WSB Merito
w Chorzowie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W latach 1980 działaczka NZS, 1989 sekretarz komisji NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ” w Urzędzie Wojewódzkim, wiceprzewodnicząca śląskiej Sekcji Kobiet NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ”.
Wieloletnia urzędniczka Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach. Była dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Obrony Cywilnej Urzędu Wojewódzkiego, jak również była dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
Obecnie aktywna emerytka współpracująca nadal z Urzędem Marszałkowskim przy ocenie wniosków unijnych.

ZAINTERESOWANIA

Góry, turystyka górska, sztuka. Aktywne spędzanie czasu podczas ćwiczeń na siłowni
i dalekich spacerów.

Obszary działania w Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Transformacja obszarów górniczych w kierunku zielonej, cyfrowej gospodarki, zapewniająca wysoką jakość życia mieszkańców w czystym środowisku,
Zielona transformacja Województwa Śląskiego, propagowanie i wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii przez mieszkańców naszego województwa, a tym samym tańsza energia dla indywidualnych gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej,
Ochrona Środowiska min. poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, ochrona bioróżnorodności, ochrona drzewostanu i terenów zielonych,
Zapobieganie zmianom klimatu, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja społeczności śląskiej do nieuchronnych zmian klimatu,
Maksymalne wykorzystanie dostępnych środków unijnych na transformację śląskiego przemysłu i gospodarki, w kierunku nowoczesnej europejskiej gospodarki,
Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu zarówno wśród młodych jak i starszych mieszkańców naszego województwa,
Wspieranie projektów aktywizujących seniorów w myśl zasady – zdrowe nawyki
i aktywność fizyczna kluczem do długowieczności.

Powrót do listy kandydatów

#