Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 6

Edyta Ogonowska

Od wielu lat organizuje dla społeczności szkolnej, harcerskiej i miejskiej szereg imprez i inicjatyw  charytatywnych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, ekologicznych. Wspólnie z dziećmi, młodzieżą i seniorami aktywnie wspierają organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i festynów charytatywnych w Grudziądzu. Na co dzień organizuje jako wolontariuszka różnorodne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, seniorów, aktywizuje ich do różnorodnych działań społecznych, charytatywnych, turystycznych, proekologicznych. Zachęca do zgodnej współpracy i uczy jak pomagać innym oraz sobie, w oparciu o zasady poszanowania odmienności, tolerancji i podmiotowości.

Powrót do listy kandydatów

#