Logo Koalicji Obywatelskiej

Mazowieckie

Bożena Sawicka

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Całe swoje życie zawodowe związana jestem z instytucjami pomocowymi, począwszy od ośrodka pomocy społecznej gdzie jako pracownik socjalny pomagałam osobom potrzebującym, powiatowego centrum pomocy rodzinie gdzie kierowałam działaniami na rzecz rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych, domu dziecka gdzie będąc dyrektorem organizowałam opiekę nad dziećmi, a obecnie od kilkunastu lat pełniąc funkcję dyrektora w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie wraz z zespołem pozyskuję rodziców adopcyjnych dla dzieci. Samorząd województwa ma liczne zadania na podłożu polityki społecznej i w tym obszarze widzę możliwości z racji doświadczenia zawodowego działania jako radna.

Jestem mężatką, mamą dorosłego syna. Bardzo lubię czytać książki, ale największą moją pasją są podróże, poznawanie nowych miejsc, smaków.

Powrót do listy kandydatów

#