Logo Koalicji Obywatelskiej

Warmińsko-Mazurskie

Bożena Mickiewicz

Wykształcenie wyższe magisterskie  36 letni staż  pracy pedagogicznej , w tym 17 lat pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie. Od 2007 roku prezes Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie. Oddana uczniom niepełnosprawnym –  stała troska o osiąganie przez szkołę oczekiwanych społecznie wyników pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, w tym zapewnienie równych szans rozwoju i sukcesu wszystkim wychowankom, a w szczególności uczniom  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Powrót do listy kandydatów

#