Logo Koalicji Obywatelskiej

Małopolskie

Bernard Karasiewicz

63 lata urodzony  w Wałbrzychu w rodzinie górniczej.  Mieszka w Zalasowej powiat tarnowski. Wykształcenie wyższe  kierunek Zarządzanie i Administracja  ukończył AGH  + MWSE – Tarnów . Żona Maria trójka dorosłych dzieci.

   Posiada ponad czterdziestoletnie doświadczenie zawodowe, piastując stanowiska związane z zarządzaniem wysokiego szczebla. Między innymi: Głównego Księgowego w spółdzielczości , blisko ćwierć wieku był Wójtem a po uzyskaniu praw miejskich  Burmistrzem Ryglic . Pełnił funkcję  Dyrektora Ośrodka Egzaminowania Kierowców w Tarnowie oraz Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa a obecnie jest Prezesem  Zarządu Budynków w Tarnowie.

   Zaangażowany społecznie w przeszłości radny gminy i powiatu, inicjator powstania wielu stowarzyszeń pozarządowych. Jest autorem wielu artykułów historycznych i ekonomicznych dla lokalnych wydawnictw.

  Posiada uprawnienia pedagogiczne. Samodzielny Księgowy. Doskonała znajomość obowiązującego prawa. Posiada certyfikat o dostępie do informacji niejawnych  ważny do 2025r.

   Poprzez wieloletnią współpracę z Samorządem Wojewódzkim jako Dyrektor MORD Tarnów i wieloletni członek Społecznej Rady Szpitala św. Łukasza w Tarnowie  a także wnioskodawca i beneficjent końcowy wykorzystujący fundusze europejskie i wojewódzkie . Posiada umiejętności przydatne do reprezentowania mieszkańców regionu w Radzie Sejmiku Województwa Małopolskiego w wyborach 2024 roku.

Powrót do listy kandydatów

#