Logo Koalicji Obywatelskiej

Warmińsko-Mazurskie

Bernadeta Hordejuk

Od 13. lat związana z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego jako radna. Przez ostatnie pięć lat pełniła funkcję przewodniczącej Sejmiku.

Zawodowo, od początku swojej kariery, związana z Iławą. Była zastępcą burmistrza Iławy. Pracowała w jednostkach miejskich miasta. Była kierownikiem Iławskiego Klubu Sportowego “Jeziorak”, dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji oraz dyrektorem Iławskiego Centrum Kultury i sportu. Obecnie, od 13 lat jest dyrektorem w  Starostwie Powiatowym w Iławie.

Ukończyła Akademię Rolniczą w Szczecinie. Naukę kontynuowała na kilku kierunkach studiów podyplomowych z zakresu Organizacji i Zarządzania Sportem, Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, z Kontroli i Audytu w JST. Uzyskała tytuły Menedżera Sportu i Mistrza Zarządzania Sportem. Pozytywnie zdała egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Naukę kontynuuje na studiach doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Powrót do listy kandydatów

#