Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 10

Beata Krzewińska

Przedsiębiorca, specjalizujący się w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej. Jej przedakcesyjna aktywność zawodowa przyniosła znaczący wkład w rozwój gospodarki i rolnictwa, w szczególności w województwach ściany wschodniej Polski.

Wieloletnią pracę na rzecz integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej, prowadziła w Fundacji Spółdzielczości Wiejskiej, której zadania koncentrowały się na dostosowaniu sektora spółdzielczego do wymogów rynkowych oraz integracji sektora rolnego z UE.

Tuż przed akcesją Polski do UE, była ekspertka ds. integracji w wielu projektach doradczych i szkoleniowych, propagując zasady i wartości UE oraz przybliżając działanie wspólnego rynku unijnego oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Miało to istotne znaczenie w czasie przygotowań do referendum przed akcesją Polski do Unii Europejskiej.

Uczestniczyła w wielu ogólnopolskich projektach UE i współpracowała między innymi z takimi organizacjami jak: Związek Powiatów Polskich, Fundacja Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Fundacja Fundusz Współpracy, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. oraz krajowymi i zagranicznymi firmami doradczymi realizującymi projekty UE w Polsce. Dzięki jej zaangażowaniu, przedsiębiorcy, rolnicy i grupy producenckie, a także spółdzielnie i szkoły, miały możliwość rozwoju i wykorzystaniem funduszy UE. W uznaniu pracy, otrzymałam liczne wyróżnienia, w tym Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego oraz honorową odznakę „Zasłużony dla rolnictwa” od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej zaangażowanie zostało również docenione przez powołanie do Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu.

Od dwudziestu lat prowadzi własną kancelarię doradczą w Lublinie, która obsługuje głównie przedsiębiorców ale również rolników, w dziesięciu województwach Polski. Dzięki pracy kancelarii, od czasu jej powstania, ze wsparcia z funduszy UE skorzystało już ponad 1500 beneficjentów.

Powrót do listy kandydatów

#