Logo Koalicji Obywatelskiej

ŁÓDZKIE, Łódź

Artur Dunin

54 lata inżynier geodeta po Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Szczęśliwy ojciec trójki dzieci i dziadek w jednej osobie. Były Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Poseł na Sejm RP VI, VII i VII kadencji. Obecnie Senator RP X kadencji. Twórca Ustawy o Związkach Partnerskich i członek zespołu do prac nad ustawą o In Vitro. Zaangażowany w walkę o prawa kobiet, LGBT, w wolne sądy i niezależne media. Odznaczony wyróżnieniem „Białej Wstążki”, którą otrzymał z rąk Pani Jolanty Kwaśniewskiej. Organizator wielu akcji społecznych m. in. „Przewietrz szafę”, „Nie bądź żyła, podziel się krwią”, „Czerwona kartka dla raka – Bieg dla jaj & Spacer dla piersi” „Drugie życie zabawek” i inne.

Powrót do listy kandydatów

#