Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 4

Anna Gramza-Michałowska

Anna Gramza-Michałowska urodzona w 1974 r. w Poznaniu, nauczyciel akademicki, menedżer, profesor nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia (www.annagramzamichalowska.pl). Prowadzi katedrę na jednym z renomowanych poznańskich uniwersytetów publicznych. Kandydatka na stanowisko Rektora (2024 r.), pozycjonowana wśród 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie (wg Stanford University i Elsevier Ranking, lata 2021 i 2022). Ekspert z zakresu technologii i jakości żywności, żywienia człowieka, zarządzania gastronomią oraz dziedzictwa kulinarnego w produkcji żywności. Innowatorka w zakresie żywności ukierunkowanej na poprawę stanu odżywienia i dobrostanu konsumentów oraz implementacji nowych technologii na rynek. Autorka wielu publikacji i patentów, menedżer projektów i współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz krajowymi, Najwyższą Izbą Kontroli RP, Komitetem Żywności i Żywienia Polskiej Akademii Nauk, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Siecią Dziedzictwa Kulinarnego. Odbyła liczne zagraniczne staże m.in. w USA, Kanadzie, Norwegii i Japonii, zna języki obce. Posiada kompetencje w zakresie zarządzania i kształcenia, udokumentowane certyfikatami, aktualnie słuchaczka studiów Master of Business Administration MBA (UAM i UE w Poznaniu). Interesuje się historią najnowszą, sytuacją geopolityczną współczesnej Europy, zdrowym i racjonalnym odżywianiem, zafascynowana kulturą japońską. Wyznaje wartości wiedzy eksperckiej jako profesjonalnej i skutecznej odpowiedzi na populistyczne akcenty w życiu społeczno-politycznym.

Powrót do listy kandydatów

#