Logo Koalicji Obywatelskiej

Mazowieckie

Anna Brzezińska

Jako Radna Sejmiku Mazowsza podwarszawskich powiatów przez tą kadencję inicjowałam wiele działań, wspierając różne grupy społeczne: seniorów, dzieci i młodzież, Koła gospodyń wiejskich, przedsiębiorców, czy ochotnicze straże pożarne.
Jako przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu wspierałam samorządy powiatowe i gminne w pozyskiwaniu środków z Sejmiku na realizację wielu ważnych inwestycji, m.in. remonty i modernizację dróg, budowę chodników, ścieżek rowerowych czy rond, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich naszym mieszkańcom.
Jestem łącznikiem do wzorowej współpracy samorządu województwa z lokalnymi samorządami. Dzięki tej współpracy udało się zrealizować wiele inwestycji i rozwiązań wiele problemów. Chciałabym kontynuować swoją misję w Sejmiku i działać na rzecz mieszkańców podwarszawskich powiatów.

Powrót do listy kandydatów

#