Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 6

Andrzej Rataj

– jest prawnikiem i politologiem oraz doktorem nauk prawnych,

– ma wieloletnie doświadczenie w działalności społecznej oraz w samorządzie terytorialnym i samorządzie zawodowym,

  • jest radnym (od 2017 roku) i obecnie Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Poznania, a przez wiele lat był radnym, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym w strukturach samorządowych na poznańskim Starym Mieście,
     
  • w ramach własnej działalności w Poznaniu wykonuje jeden z zawodów zaufania publicznego,
  • działa w samorządzie zawodowym (od 2013 roku), w tym jest Prezesem (od 2018 roku) jednostki samorządu zawodowego, obejmującej swoim zasięgiem prawie całe województwo wielkopolskie i większą część województwa lubuskiego,

– prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

– ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego w Krakowie (prowadzoną wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Moguncji), studiował w Uniwersytecie w Heidelbergu (studia – stypendium Socrates – Erasmus), a także ukończył „The International Business and Trade Law Program” w Krakowie (prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Katolicki Uniwersytet Ameryki w Waszyngtonie) oraz Krakowsko-Wiedeński Program Prawa Austriackiego w Krakowie (prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Wiedeński),

– jest absolwentem Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Moguncji),

– jest autorem albo współautorem publikacji naukowych na tematy z prawa europejskiego, handlowego, cywilnego, bankowego, samorządowego i notariatu,

– jako doświadczony samorządowiec i osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, zna potrzeby społeczności województwa wielkopolskiego i wie, jak ważna jest silna reprezentacja na forum europejskim,

– jego priorytety w działalności na poziomie europejskim to: bezpieczna i silna Polska w bezpiecznej, silnej i zjednoczonej Europie (w tym ochrona granic Polski i Europy, wsparcie dla Ukrainy walczącej również dla Polski i Europy), rozwój demokratycznego państwa prawnego (w tym troska o praworządność w Polsce), rozwój regionalny (w tym większe fundusze unijne dla Wielkopolski i wsparcie dla lokalnej przedsiębiorczości, rolnictwa i infrastruktury), rozwój jednolitego rynku europejskiego z poszanowaniem lokalnych tradycji i interesów Polski.

Powrót do listy kandydatów

#