Logo Koalicji Obywatelskiej

Opolskie

Andrzej Buła

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania w sporcie oraz organizacji i zarządzania w oświacie. Zdobył tytuł MBA w zakresie zarządzania Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Pracował jako nauczyciel w Kluczborku, dyrektor kluczborskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, był współtwórcą Szkolnego Związku Sportowego „Opolskie”. Od 2003 roku pracował w klubie MKS Kluczbork, a przez cztery lata szefował jego zarządowi piłkarskiemu. W roku 2006 został radnym województwa opolskiego, a w roku 2007 zdobył mandat posła RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. Posłem był do czasu wyboru go na marszałka województwa opolskiego w listopadzie 2013 roku. W kolejnych kadencjach – 2014-2018 oraz obecnej – mieszkańcy województwa wybierali go na radnego województwa, a radni powierzali mu funkcję marszałka województwa. Wraz z objęciem funkcji marszałka Andrzej Buła wniósł do urzędu nowy, partycypacyjny styl zarządzania. Zawsze wspierał i wspiera aktywność najmniejszych środowisk lokalnych.

Powrót do listy kandydatów

#