Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 2

Andrzej Buła

W roku 1989 ukończył Akademię Wychowania Fizycznego, uzyskując tytuł magistra wychowania fizycznego. Ukończył studia podyplomowe – w Poznaniu w zakresie organizacji i zarządzania w sporcie, w Opolu w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie. W tym roku zdobył tytuł MBA w zakresie zarządzania na Wydziale Ekonomiczno-Menadżerskim Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Przez 13 lat pracował jak nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

W wyniku wyborów samorządowych został w roku 2006 radnym województwa opolskiego, a w roku 2007 wystartował z sukcesem w wyborach parlamentarnych – zdobył mandat posła RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. Posłem był do czasu wyboru go na marszałka województwa opolskiego w listopadzie 2013 roku.

W kadencji 2014-2018 został radnym województwa i ponownie radni wybrali go na marszałka województwa. W 2014 r. przewodził negocjacjom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i opolski program został wynegocjowany jako jeden z pierwszych. Przewodniczył także zespołowi negocjacyjnemu Kontraktu Terytorialnego, a w wyniku podpisania tego dokumentu wsparcie uzyskało kilkadziesiąt strategicznych dla regionu projektów. Skala przedsięwzięć w nim zapisanych to około 10 miliardów złotych.

W roku 2017 został laureatem XXIII edycji Polskiej Nagrody Jakości i XI edycji konkursu „Znakomity Przywódca” i podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymał honorowy tytuł “Znakomity Przywódca”.

W czasie, gdy jest marszałkiem, województwo opolskie w wielu rankingach było i jest liderem w wykorzystaniu funduszy europejskich. Konsekwentnie realizował program „Opolskie dla rodziny”, wspierający procesy demograficzne i skierowany do rodzin w regionie. W styczniu 2017 r. zainicjował realizację Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (to druga, po małopolskiej, taka inicjatywa na szczeblu regionalnym), a w grudniu 2019 roku Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Jego pomysłem, nowatorskim w UE, jest Europejski Budżet Obywatelski, czyli wsparcie środkami programu regionalnego inicjatyw obywatelskich. Zyskał on ogromne zainteresowanie Komisji Europejskiej i w tej perspektywie znów będzie realizowany.

Zawsze wspierał i wspiera aktywność najmniejszych środowisk lokalnych. Każdym dniem swojej działalności i współpracy z wieloma środowiskami w regionie potwierdza, że samorząd to wspólnota wszystkich mieszkańców

Powrót do listy kandydatów

#