Logo Koalicji Obywatelskiej

Miejsce 9

Andrzej Bieńkowski

Adwokat Andrzej Bieńkowski

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz reprezentowaniu klientów w sporach sądowych z udziałem instytucji publicznych i samorządu terytorialnego.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury. Członek Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury (od marca 2021 r.). Członek izbowej Komisji do spraw Udostępniania Informacji Publicznej (w latach 2016- 2021). Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (w latach 2016 – 2019). Członek Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie (2021 r.). Założyciel Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2016 r.).

Pełnił również funkcję dyrektora w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Departament Zarządzenia Należnościami), kierując procesem dochodzenia wierzytelności w największej agencji płatniczej w Unii Europejskiej.

Wieloletni przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej w powoływanej przez Ministra Sprawiedliwości Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Patron aplikantów adwokackich. W ramach szkolenia dla aplikantów adwokackich prowadzi seminaria z procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej, a także z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i prawa nieruchomości, oraz egzekucji administracyjnej. Prowadzi również szkolenia dla instytucji publicznych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim, studiował również nauki polityczne (specjalizacja: administracja publiczna).

Powrót do listy kandydatów

#