Logo Koalicji Obywatelskiej

Małopolskie

Alicja Kicińska

Prof. dr hab. inż. Alicja Justyna Kicińska

Badaczka, nauczyciel i tutor akademicki. Zawodowo związana z AGH w Krakowie, gdzie prowadzi badania w zakresie: geologii, geochemii, inżynierii i ochrony środowiska. Kierownik zespołu badawczego „Środowisko i Człowiek”, od 3. lat zaliczana do grona 10% najlepiej publikujących naukowców AGH.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komisji Nauk Geologicznych PAN  (przewodnicząca), Komisji Geoinformatyki PAU, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (przewodnicząca). Członek komitetów redakcyjnych w międzynarodowych czasopismach naukowych i Komitetu Doradczego ICT w Portugalii. 

Autorka ponad 150 publikacji naukowych. Wykonawca i kierownik projektów badawczych, jak również ekspertyz dla przemysłu.

Wielokrotna laureatka nagród naukowych i dydaktycznych. Stypendystka programów: Tempus, Erasmus+ oraz IDUB AGH.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama. Wielbicielka i posiadaczka pięknego ogrodu.

Powrót do listy kandydatów

#