Logo Koalicji Obywatelskiej

Warmińsko-Mazurskie

Agnieszka Kombel-Gawlik

Dyrektorka Biura Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 od blisko 10 lat współpracuję z samorządami wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i budowania relacji w realizacji projektów rozwojowych na Mazurach.

W roku 2012 po powrocie do rodzinnego Giżycka, rozpoczęłam pracę w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, a od 2016 r. będąc już w zarządzie tej organizacji koncentrowałam się na projektach z zakresu szeroko rozumianej ekologii.

Obecnie kieruję biurem Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, organizacji powołanej przez mazurskie samorządy w celu realizacji wspólnej, ponadlokalnej strategii rozwoju. Stowarzyszenie z powodzeniem realizuje duże, partnerskie projekty infrastruktury turystycznej – szlaki żeglowne i rowerowe, promocji gospodarczej, cyfryzacji i edukacji.

Jako przedstawicielka samorządów zrzeszonych w stowarzyszeniu współtworzyłam Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

Z zaangażowaniem uczestniczyłam w ważnym dla regionu procesie programowania środków Polityki Spójności, które dziś otwierają możliwości rozwoju dzięki funduszom UE w ramach FEWiM 2021-2027.

Przeprowadziłam proces aktualizacji strategii rozwoju ponadlokalnego będącą podstawą wdrażania projektów naszego obszaru, które uzyskały już zapewnienie finansowania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

W pracy na rzecz rozwoju regionu chcę łączyć skuteczność i zrozumienie, nastawienie na cel i sprawne zarządzanie relacjami, pomysłowość z realnością.

Powrót do listy kandydatów

#