Logo Koalicji Obywatelskiej

MAŁOPOLSKIE, Bochnia

Adam Korta

Od 40 lat jest związany z Bochnią i Powiatem Bocheńskim. Tu się urodził i wychował. Ma żonę Urszulę i dwoje dzieci Zosię i Mikołaja. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania w administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz General in Community Management studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Doświadczenie w samorządzie gminnym zdobył pełniąc funkcję Radnego Miasta Bochnia w latach 2010 – 2014, jak również kierując Powiatowym Zarządem Dróg w Bochni. Jednostką zajmującą się infrastrukturą drogową i mostową w Powiecie Bocheńskim. W tym okresie Zarząd Dróg zrealizował szereg zadań inwestycyjnych i remontowych za około 100 milionów złotych. Poprawiono tym samym standard i bezpieczeństwo poruszania się po drogach, mostach, chodnikach i ścieżkach rowerowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostką administracji publicznej, budżetem zadaniowym, kadrami, pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz zarządzaniu procesowym.
Wielokrotnie uczestniczył w akcjach społecznych o charakterze charytatywnym, czego zwieńczeniem było otrzymanie tytułu Honorowego Wolontariusza Małopolski od organizacji pożytku publicznego zajmującej się wspieraniem osób chorych na mukowiscydozę.
Zasiada w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w Zespole Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska oraz w Zespole ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.

Powrót do listy kandydatów

#