Logo Koalicji Obywatelskiej

Śląskie

Adam Koczyk

Radca prawny (od 2015 roku), sędzia Trybunału Stanu (od 2023 r.); wybrany na to stanowisko przez Sejm RP X kadencji. Złożył z wyróżnieniem państwowy egzamin radcowski po ukończeniu aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego przy OIRP w Katowicach (wpis KT 3587). W 2008 r. ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej jak i dydaktyczne na dwóch uczelniach wyższych. Od 2013 r. zatrudniony w Zakładzie Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, filia w Chorzowie, gdzie prowadzi zajęcia (wykłady i ćwiczenia). W 2022 r. otrzymał tytuł „Partnera Biznesowego Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.” (obecnie Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, filia w Chorzowie). Od wielu lat jest wykładowcą kursów specjalistycznych z wybranych dziedzin prawa. Nadto od 2013 r. jest asystentem Posła na Sejm RP Borysa Budki. Jest autorem kilku prac, w tym części monografii wydanej przez wydawnictwo C.H. Beck, podręcznika podstaw prawa dla studentów ekonomii, wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Powrót do listy kandydatów

#