Logo Koalicji Obywatelskiej

Dyplomowana Fizjoterapełtka Medycznego Studium Zawodowego im.A.
Rydlówny w Jeleniej Górze. Doświadczony sales manager w korporacjach
polskich i zagranicznych. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Zaangażowana w działalność społeczną ,szkolną jako wieloletnia
przewodnicząca rady rodziców .Organizacja imprez masowych oraz
okolicznościowych dla lokalnej społeczności. Aktywny Wiceprezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Lubomierza. Pomoc w procesie projektowania i
rewitalizacji Parku Benedyktyńskiego i Domu Płóciennika w Lubomierzu.