KOALICJA OBYWATELSKA

Program dla Wielkopolski


Wybory samorządowe, które odbędą się jesienią 2018 roku, bez wątpienia znacząco wpłyną na bieg wydarzeń w naszym kraju w następnych latach. Dojdzie w nich do konfrontacji dwóch zasadniczo odmiennych wizji państwa. Wizji państwa zdecentralizowanego, opartego na silnym samorządzie, reprezentowanej przez Koalicję Obywatelską, i wizji skrajnie odmiennej, opartej na dominacji władzy centralnej, która samorząd chce wykorzystywać jako swoje narzędzie zarządzania państwem, reprezentowanej przez Zjednoczoną Prawicę pod przywództwem PiS. Od tej decyzji wyborców będzie zależała przyszłość zarówno kraju, jak i naszych „małych ojczyzn”.

My, samorządowcy związani z Platformą Obywatelską i .Nowoczesną, chcielibyśmy, chcielibyśmy dalszej decentralizacji, dalszego upodmiotowienia lokalnych i regionalnych społeczności, które samodzielnie powinny decydować o swoich potrzebach i celach, a nie według jednego, jedynie słusznego wzorca przekazanego z warszawskiej centrali PiS.

Wielkopolska ma bardzo długie i chwalebne doświadczenia samorządowe, sięgające czasów I Rzeczypospolitej, kiedy to w Środzie Wielkopolskiej odbywały się sejmiki szlacheckie, poprzez czasy „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”, jak nazywano zmagania patriotów-organiczników z pruskim żywiołem podczas zaborów, aż po dobre doświadczenia okresu międzywojennego II Rzeczypospolitej.

Poznań był miejscem dynamicznego odradzania się samo- rządu po roku 1989 i powstawania stowarzyszeń samo- rządu terytorialnego. To zobowiązuje nas, Wielkopolan, do obrony tego obywatelskiego dorobku przed reprezentantami tzw. „dobrej zmiany”, która z dobrem często niewiele ma wspólnego!

Chcemy nadal rozwijać Wielkopolskę jako nowoczesny, europejski region aktywnych ludzi, którzy sami najlepiej wiedzą, czego potrzebują, jakiej przyszłości chcą dla siebie i dla swoich bliskich.

Zagłosuj na Koalicję Obywatelską

Koalicja Obywatelska to porozumienia Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych inicjatyw społecznych i politycznych w skali całego kraju.

We wszystkich sejmikach wojewódzkich wystawiamy silne listy, które zagwarantują obronę samorządności przed centralizmem PiS.

Koalicja Obywatelska to także wspólni kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz radnych na wielu szczeblach samorządu terytorialnego.

Poznaj program Koalicji Obywatelskiej dla Wielkopolski

Programy regionalne

Wybierz region, aby poznać program Koalicji Obywatelskiej - powstałej ze współpracy Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych środowisk społęcznych i politycznych - dla twojego regionu.

Wolontariusze Wolnych Wyborów

Poszukujemy osób, które w najbliższych wyborach samorządowych gotowe są:

  • pracować w komisjach wyborczych,
  • być mężami zaufania
  • być obserwatorami przy komisjach wyborczych
  • zbierać i przekazywać Wolontariuszom Wolnych Wyborów wyniki głosowania z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych na terenie danego województwa.

Polecane:Materiał sfinansowany ze środków KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska

ul. Wiejska 12a
00-490 Warszawa

tel. (22) 635-78-79
fax. (22) 635-76-41

email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Polityka prywatności