KOALICJA OBYWATELSKA

Program dla regionu świętokrzyskiego


Jesteśmy w przededniu najważniejszych wyborów samorządowych po 1989 roku. Jesienią zadecydujemy, czy chcemy Polski samorządnej i obywatelskiej, w której lokalne społeczności nadal będą mogły rozstrzygać o własnych sprawach, czy dopuścimy do dalszej centralizacji kraju, do tego, by decyzje wpływające na nasze codzienne życie były podejmowane w biurach politycznych w Warszawie. W tych wyborach rozstrzygnie się los naszych małych ojczyzn.

Dziś, po prawie trzech latach rządów, Prawo i Sprawiedliwość pokazało swoje prawdziwe oblicze: to arogancja, pycha, niepohamowana żądza zemsty oraz pogarda dla innych. Na tych emocjach Jarosław Kaczyński chce budować IV Rzeczpospolitą. Czy pozwolimy mu na chaos i demolowanie samorządu lokalnego? Czy pozwolimy, aby tysiące „Misiewiczów” zalały naszą małą ojczyznę? Czy pozwolimy, aby o przyszłości naszych miast i wsi decydowali ludzie, dla których interes partyjny jest ważniejszy niż dobro wspólne mieszkańców? Możemy temu zapobiec. Skorzystajmy z prawa głosu i wybierzmy rozsądek, do- świadczenie i stabilizację.

Przez ostatnie lata nasz region zmienił się na lepsze: jeździmy po coraz lepszych drogach, korzystamy z nowocześniejszych kolei, udowodniliśmy, że potrafimy mądrze i skutecznie korzystać z funduszy unijnych. Pieniądze rozdysponowane w ramach programów wdrażanych przez samorząd województwa każdego dnia wpływają pozytywnie na komfort życia mieszkańców naszego regionu. Rozumiemy, jak działa Unia Europejska, i wierzymy, że miejsce Polski jest w Unii, a nie poza nią.

Zawsze wierzyliśmy w samorządność. Praktyka nauczyła nas, że udział obywateli w życiu samorządu jest bezwzględnie potrzebny. Jesteśmy przekonani, że silny samorząd to warunek dalszego rozwoju regionu. Platforma Obywatelska i .Nowoczesna proponują dokończenie decentralizacji państwa, by mieszkańcy i wybierani przez nich samorządowcy mogli w pełni decydować o najważniejszych sprawach.

Nasz projekt jest propozycją kompleksową, co nie znaczy, że zamkniętą. Przedstawiamy go Państwu do oceny, wierząc, że wspólnie będziemy go modyfikować stosownie do potrzeb lokalnych społeczności.

Zagłosuj na Koalicję Obywatelską

Koalicja Obywatelska to porozumienia Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych inicjatyw społecznych i politycznych w skali całego kraju.

We wszystkich sejmikach wojewódzkich wystawiamy silne listy, które zagwarantują obronę samorządności przed centralizmem PiS.

Koalicja Obywatelska to także wspólni kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz radnych na wielu szczeblach samorządu terytorialnego.

Poznaj program Koalicji Obywatelskiej dla regionu świętokrzyskiego

Programy regionalne

Wybierz region, aby poznać program Koalicji Obywatelskiej - powstałej ze współpracy Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych środowisk społęcznych i politycznych - dla twojego regionu.

Wolontariusze Wolnych Wyborów

Poszukujemy osób, które w najbliższych wyborach samorządowych gotowe są:

  • pracować w komisjach wyborczych,
  • być mężami zaufania
  • być obserwatorami przy komisjach wyborczych
  • zbierać i przekazywać Wolontariuszom Wolnych Wyborów wyniki głosowania z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych na terenie danego województwa.

Polecane:Materiał sfinansowany ze środków KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska

ul. Wiejska 12a
00-490 Warszawa

tel. (22) 635-78-79
fax. (22) 635-76-41

email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Polityka prywatności