KOALICJA OBYWATELSKA

Program dla Śląska


W najbliższych wyborach samorządowych zadecydujemy, czy lokalne społeczności nadal będą mogły rozstrzygać o swoich sprawach. Od wyniku wyborów będzie zależeć, czy my, obywatele, zachowamy wpływ na to, co przez najbliższe lata będzie się działo w naszej gminie, naszym mieście, powiecie i województwie.

Samorządność to jedno z największych dokonań Polski po upadku komunizmu. Dzięki tej idei współdziałanie stało się fundamentem rozwoju regionalnego i lokalnego. Tam, gdzie w samorządzie są współpraca i współdziałanie, zyskują wszyscy. Tam, gdzie dominują spory i kłótnie, nie dzieje się dobrze.

Rządząca dziś krajem partia chce odebrać wspólnotom lokalnym i regionalnym prawo do decydowania o ich sprawach. Chce przekazać decyzje w ręce partyjnych nominatów, kierujących się przede wszystkim interesem swojego ugrupowania, a nie potrzebami mieszkańców. Opóźnienia w tworzeniu metropolii w województwie śląskim czy ingerencja polityczna w nazwy ulic w wielu miastach to tylko dwa przykłady tego, jak partia dziś sprawująca władzę nad krajem realizuje swoją filozofię rządzenia z góry, forsowania swoich pomysłów.

Platforma Obywatelska RP i .Nowoczesna chcą bronić samorządności. Jesteśmy przekonani, że żadna instytucja centralna nie będzie lepiej znała potrzeb mieszkańców niż sprawnie działający samorząd. Zwłaszcza teraz, gdy samorządy coraz powszechniej wykorzystują nowe formy współpracy i konsultacji z mieszkańcami.

Nasze gminy, miasta i powiaty są różne. Choć w wielu z nich występują podobne problemy, często mają zupełnie inne źródła i przyczyny. Dlatego tak ważne jest znalezienie rozwiązań, które uwzględniają lokalne i regionalne uwarunkowania gospodarcze, społeczne, a często i kulturowe. Wiele takich rozwiązań dzięki partycypacji już dziś wypracowuje się z udziałem mieszkańców, a to pozwala działać szybciej, sprawniej, skuteczniej i zwykle oszczędniej.

Samorządy systematycznie poprawiają jakość życia w na- szych małych ojczyznach. Tempo tych zmian nie zawsze nas zadowala, jednak w ostatnich latach wiele zmieniło się na lepsze – zarówno w skali poszczególnych gmin, powiatów, jak i samorządu wojewódzkiego. Coraz lepsza komunikacja publiczna, nowoczesne autobusy, tramwaje  i pociągi, rozbudowa i modernizacja sieci dróg wojewódzkich i lokalnych, remonty i modernizacja szpitali, programy „Śląskie dla seniora” i „Śląskie dla kobiety”, Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, program walki ze smogiem, wspieranie przedsiębiorczości, ścieżki rowerowe, ochrona dziedzictwa regionalnego, modernizacja Stadionu Śląskiego, efektywne i skuteczne wykorzystanie środków unijnych – to tylko wybrane przykłady korzystnych przeobrażeń.

Platforma Obywatelska i .Nowoczesna od początku swe- go istnienia opowiadają się za decentralizacją państwa i wzmacniają rolę samorządu w życiu publicznym. Chcemy, by to mieszkańcy i wybierani przez nich samorządowcy mogli decydować o najważniejszych sprawach. Jesteśmy przekonani, że rozwojowi naszych małych ojczyzn zdecydowanie lepiej służy silny samorząd niż ręczne sterowanie z Warszawy.

Zagłosuj na Koalicję Obywatelską

Koalicja Obywatelska to porozumienia Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych inicjatyw społecznych i politycznych w skali całego kraju.

We wszystkich sejmikach wojewódzkich wystawiamy silne listy, które zagwarantują obronę samorządności przed centralizmem PiS.

Koalicja Obywatelska to także wspólni kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz radnych na wielu szczeblach samorządu terytorialnego.

Poznaj program Koalicji Obywatelskiej dla Śląska

Programy regionalne

Wybierz region, aby poznać program Koalicji Obywatelskiej - powstałej ze współpracy Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych środowisk społęcznych i politycznych - dla twojego regionu.

Wolontariusze Wolnych Wyborów

Poszukujemy osób, które w najbliższych wyborach samorządowych gotowe są:

  • pracować w komisjach wyborczych,
  • być mężami zaufania
  • być obserwatorami przy komisjach wyborczych
  • zbierać i przekazywać Wolontariuszom Wolnych Wyborów wyniki głosowania z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych na terenie danego województwa.

Polecane:Materiał sfinansowany ze środków KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska

ul. Wiejska 12a
00-490 Warszawa

tel. (22) 635-78-79
fax. (22) 635-76-41

email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Polityka prywatności