KOALICJA OBYWATELSKA

Program dla Pomorza


Drogie Pomorzanki, Drodzy Pomorzanie, w listopadzie 2018 roku spotkamy się przy urnach wybor-czych, aby wybierać naszych przedstawicieli do samorządów wszystkich szczebli. To będą ważne wybory, ważniejsze niż wszystkie poprzednie. Nie tylko będziemy wybierać kierunki rozwoju naszych wspólnot, ale także będziemy musieli odpowiedzieć na pytania: jakiej Polski chcemy? Samorządnej, takiej jak przez ostatnie trzy dekady? Polski, w której o lokalnych sprawach decydują sami obywatele poprzez swoich przedstawicieli w samorządzie? Alternatywą jest powrót do czasów, gdy o tych wszystkich sprawach, w tym nawet o nazwach ulic, decydują urzędnicy w Warszawie bądź ich nominaci w regionach, a samorząd terytorialny jest sprowadzany do roli wykonawcy rządowych poleceń.

Platforma Obywatelska i .Nowoczesna na Pomorzu zawsze opowiadały się za samorządnością, a przeciw centralizacji. Pamiętamy, że to na Pomorzu w czasach pierwszej „Solidarności”, jeszcze w latach 80. XX wieku, po raz pierwszy zaproponowano odbudowę prawdziwego samorządu terytorialnego. Postulował to działacz pomorski i kaszubski Lech Bądkowski.

To u nas na Pomorzu samorząd dowiódł też swojej skuteczności i tego, że sami potrafimy najlepiej rozwiązywać swoje podstawowe problemy, również wtedy, gdy władza centralna w Warszawie szwankuje.

Od 2006 roku odpowiedzialność za rządy w województwie pomorskim ponosi Platforma Obywatelska. Gdy zaczyna- liśmy, Pomorze było województwem mocno zacofanym pod względem infrastruktury technicznej. Byliśmy odcięci transportowo od reszty kraju. Groziło nam odsunięcie od centrum rozwoju gospodarczego Polski i Europy. Nie mieliśmy dobrych dróg, słabo działał transport publiczny, transport kolejowy i lotniczy, stagnację przeżywały porty morskie. Byliśmy jednym z biedniejszych województw w Polsce, z wysokim bezrobociem – znacznie powyżej średniej krajowej.

Od tego czasu zarobki przeciętnego Pomorzanina wzrosły o blisko 40 procent. Dziś jesteśmy jednym z najbogatszych województw w kraju, bezrobocie w naszym regionie jest rekordowo niskie, a średnie zarobki należą do najwyższych w Polsce. Przeskoczyliśmy też wiele polskich województw pod względem infrastruktury technicznej. Trójmiasto należy do najmniej zakorkowanych metropolii w Polsce. Pomorzanie najczęściej w Polsce korzystają z transportu kolejowego, także w codziennej komunikacji. Nie dusi nas – inaczej niż w innych częściach kraju – smog. Mamy trzeci największy w Polsce port lotniczy (wzrost liczby pasażerów w ciągu 10 lat o 171 procent), skomunikowany z Trójmiastem linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, wybudowanej nie przez państwo, lecz przez samorząd województwa. Porty morskie w Gdańsku i Gdyni są największym na Bałtyku centrum przeładunku kontenerów (ogólny wzrost przeładunków w ciągu dziesięciu lat o 67,8 procent).

Szybko spadające bezrobocie (z 15,3 do 5,5 procent) przy- niosło zaskakujące efekty: dziś problemem naszego regionu zaczyna być brak rąk do pracy. Dodajmy, że spadek ten nie jest spowodowany emigracją – dziś za granicą przebywa mniej Pomorzan niż w 2007 roku. Natomiast stworzyliśmy w ciągu dekady 227 tysięcy nowych miejsc pracy! To w stosunku do liczby mieszkańców najlepszy wynik wśród wszystkich regionów Europy!

Pomorze ma najlepszą sytuację demograficzną w kraju: jesteśmy najmłodsi, będziemy się najwolniej starzeć, w naszym regionie odnotowujemy największy przyrost naturalny. To znak, że Pomorze jest dobrym miejscem na zakładanie rodziny.
Komisja Europejska w raporcie na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej za rok 2017 oceniła, iż województwo pomorskie wyróżnia się na tle Polski najwyższą jakością rządzenia, rozumianą jako szybkość podejmowania decyzji, otwartość i przejrzystość zamówień publicznych, dostępność i jakość usług publicznych oraz niskie zagrożenie korupcją. Nie tylko zresztą na tle Polski, ale obok Estonii i trzech województw czeskich wyróżnia się na tle całej tak zwanej Nowej Europy.

Pomorze jest uważane przez mieszkańców i wielu Polaków za miejsce, w którym warto się uczyć, pracować, osiedlić i założyć rodzinę. Według badań aż 73,7 procent osób jest zadowolonych z życia w regionie, a aż 86 procent mieszkańców Trójmiasta określa swoją jakość życia jako wysoką. To najlepsze wyniki w Polsce!

Gospodarka Pomorza rozwija się szybko także dlatego, że naszym przedsiębiorcom zapewniliśmy stabilne warunki działania i właściwe wsparcie.

Podejmowane przez samorząd działania obejmowały starania między innymi o publiczne inwestycje w gospodarkę morską i transport. Autostrada A1, obwodnica południowa, obwodnica Słupska, obwodnice mniejszych miast, trasa Kwiatkowskiego, trasa W-Z, trasa Sucharskiego wraz z tunelem pod Martwą Wisłą – to tylko niektóre przykłady ważnych inwestycji, podobnie jak rozbudowa i modernizacja portów morskich oraz portu lotniczego. Te przykładowe działania były współzależne z kluczowymi inwestycjami prywatnymi, takimi jak kontenerowy terminal głęboko- wodny w Gdańsku, inwestycje w wysokiej jakości usługi obsługi biznesu, w tym biura i logistykę, czy też potężny rozwój bazy turystycznej.
Już w 2008 roku samorząd województwa pomorskiego powołał w ramach Agencji Rozwoju Pomorza SA inicjatywę pod nazwą Invest in Pomerania. W latach 2011–2017 w ramach tej inicjatywy pozyskano dla Pomorza 77 projektów inwestycyjnych, a inwestorzy zadeklarowali utworzenie ponad 12 tysięcy miejsc pracy.

Pomorze jest jedynym regionem Polski, który wybudował i uruchomił zupełnie nową linię kolejową. Pomorska Kolej Metropolitalna dodatkowo zwiększyła atrakcyjność obszaru metropolitalnego Gdańska, Sopotu i Gdyni, a jednocześnie skomunikowała z metropolią tereny powiatów kartuskiego i kościerskiego. W 2017 roku Pomorska Kolej Metropolitalna przewiozła ponad 3 miliony pasażerów.

Trójmiasto staje się już europejską metropolią: z relatywnie wysokimi zarobkami (drugimi w Polsce, po Warszawie), z dobrą infrastrukturą komunikacyjną (chociaż wyzwaniem na kolejną kadencję pozostaje brak sprawnie funkcjonującego systemu metropolitalnych biletów i koordynacji działań różnych przewoźników). Powiaty na peryferiach regionu są w trudniejszej sytuacji. Mamy pełną świadomość istniejących w województwie dysproporcji rozwoju i tego, że nie wszyscy mieszkańcy Pomorza w równym stopniu doświadczają efektów rozwoju gospodarczego w ostatnich latach. Dlatego zdecydowaliśmy się na bardziej intensywne (w przeliczeniu na głowę mieszkańca) wspieranie z funduszy unijnych powiatów poza Gdańskiem i Gdynią. Zarządzamy tymi funduszami najlepiej w kraju: tak ocenia Komisja Europejska, a nawet obecny rząd. Pozyskiwanie środków przez powiaty zależy nie tylko od woli samorządu województwa pomorskiego, ale także od aktywności samych powiatów i jakości przygotowanych przez nie projektów. Na ten temat i na temat rzekomego większego wspierania metropolii powstało wiele mitów. Dlatego ważne jest, by znać fakty. Poniżej prezentujemy mapki przedstawiające wartości dofinansowania z Unii Europejskiej na głowę mieszkańca w każdym z powiatów naszego województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zarówno już zrealizowanego w latach 2007–2013, jak i aktualnie realizowanego (2014–2020).

Nasze najważniejsze cele na najbliższą kadencję (2018– 2023) to:

  • zapewnienie stabilnego i trwałego rozwoju gospodarczego Pomorza;
  • wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego w działalność samorządową;
  • poprawa sprawności i efektywności działania administracji publicznej;
  • skuteczna polityka europejska, mająca na celu kontynuację polityki wsparcia finansowego słabiej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej oraz podtrzymanie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa – zagrożonych obecnymi działaniami rządu PiS;
  • obrona kompetencji samorządu terytorialnego; za- bieganie o powrót do polityki decentralizacji państwa, wynikającej z normy art. 15 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – regularnie naruszanej przez rząd PiS.

To nasza obietnica dla Pomorzanek i Pomorzan. Nie chcemy obiecywać więcej – naszą intencją przy pisaniu tego programu było, aby proponować wyłącznie to, co będziemy w stanie zrealizować.

To nasze strategiczne zobowiązania, które rozpisaliśmy na wiele różnych, konkretnych działań. Tylko najważniejsze z nich przedstawiamy w kolejnej części tej broszury. Zrealizujemy je, jeżeli obdarzą nas Państwo swoim zaufaniem, pozwalając politykom Koalicji Obywatelskiej objąć ster rządów na Pomorzu.

Zagłosuj na Koalicję Obywatelską

Koalicja Obywatelska to porozumienia Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych inicjatyw społecznych i politycznych w skali całego kraju.

We wszystkich sejmikach wojewódzkich wystawiamy silne listy, które zagwarantują obronę samorządności przed centralizmem PiS.

Koalicja Obywatelska to także wspólni kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz radnych na wielu szczeblach samorządu terytorialnego.

Poznaj program Koalicji Obywatelskiej dla Pomorza

Programy regionalne

Wybierz region, aby poznać program Koalicji Obywatelskiej - powstałej ze współpracy Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych środowisk społęcznych i politycznych - dla twojego regionu.

Wolontariusze Wolnych Wyborów

Poszukujemy osób, które w najbliższych wyborach samorządowych gotowe są:

  • pracować w komisjach wyborczych,
  • być mężami zaufania
  • być obserwatorami przy komisjach wyborczych
  • zbierać i przekazywać Wolontariuszom Wolnych Wyborów wyniki głosowania z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych na terenie danego województwa.

Polecane:Materiał sfinansowany ze środków KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska

ul. Wiejska 12a
00-490 Warszawa

tel. (22) 635-78-79
fax. (22) 635-76-41

email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Polityka prywatności