KOALICJA OBYWATELSKA

Program dla Mazowsza


Przed nami najważniejsze wybory samorządowe w historii. Zderzą się w nich dwie wizje samorządu terytorialnego i roli obywateli w demokracji lokalnej.

Pierwsza wizja – Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej – zakłada decentralizację władzy i tworzenie silnych samorządów, które dbają o rozwój małych ojczyzn, potrzeby obywateli i ich udział w podejmowaniu decyzji. Druga wizja
– forsowana przez Prawo i Sprawiedliwość – przewiduje centralizację i ograniczanie wpływu społeczeństwa obywatelskiego na rzecz władzy rządu.

Od początku istnienia Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej stoimy na straży Polski samorządnej. Zawsze wspieraliśmy samorządy i społeczeństwo obywatelskie. Byliśmy i jesteśmy przekonani, że samorząd to fundament sprawnego państwa służącego obywatelom, a nie rządzącym. Dzięki samorządom w ostatnich latach nasze miasta, gminy, powiaty i województwa stały się bardziej przyjazne mieszkańcom, a zarazem bardziej nowoczesne i europejskie.

Województwo mazowieckie to najszybciej rozwijający się region w całej Unii Europejskiej, zarazem jednak pełen kontrastów: zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy są miejsca, które wymagają wsparcia, inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców.

Nasz region potrzebuje zrównoważonego rozwoju: lepszej sieci połączeń komunikacyjnych, dużych inwestycji infrastrukturalnych oraz wsparcia samorządu w pobudzaniu przedsiębiorczości i tworzeniu dobrych miejsc pracy. Mieszkańcy Mazowsza chcą sprawnie działającej służby zdrowia i opieki społecznej, czystego powietrza i wody, powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu, instytucji kultury i dobrej edukacji.

Dostrzegamy konieczność wprowadzenia zmian w administracji publicznej i dostosowania jej organizacji do oczekiwań

mieszkańców. Budowa społeczeństwa obywatelskiego wymaga stałego zwiększania udziału mieszkańców i organizacji społecznych w życiu lokalnych społeczności.

Znamy skalę wyzwań i problemów, z jakimi musi się zmierzyć Mazowsze, oraz możliwości, jakie otwierają się przed regionem. Działania na rzecz rozwoju skoncentrujemy przede wszystkim na zwiększeniu komfortu życia przez poprawę jakości powietrza oraz zapewnieniu szybkiego i wygodnego transportu zbiorowego dla wszystkich mieszkańców regionu. Przeprowadzimy kolejne inwestycje w budowę dróg i sieci wodociągowych. Przeznaczymy dodatkowe środki finansowe na wsparcie rozwoju wszystkich gmin i miast na Mazowszu, a szczególnie na modernizację obszarów wiejskich. Uruchomimy programy wspierające powstawanie nowych, dobrze płatnych miejsc pracy na terenie całego regionu. Sukces rozwojowy Warszawy i większych miast regionu powinien być kołem zamachowym dla całego Mazowsza.

Rozwój Mazowsza oprzemy na nowoczesnych i dobrze wyposażonych szkołach i uczelniach, a także na promocji kultury i powszechnym dostępie do wydarzeń kulturalnych. Poprawimy jakość usług świadczonych przez administrację publiczną i wprowadzimy możliwość załatwiania kolejnych spraw urzędowych przez internet.

Każdy obywatel, niezależnie od miejsca zamieszkania i wieku, musi mieć zapewniony dostęp do nowoczesnych metod leczenia i odpowiednio wyposażonych ośrodków opiekuńczo-leczniczych. Będziemy wspierać organizacje pozarządowe działające na Mazowszu i udział młodych obywateli w życiu lokalnych wspólnot.

Zagłosuj na Koalicję Obywatelską

Koalicja Obywatelska to porozumienia Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych inicjatyw społecznych i politycznych w skali całego kraju.

We wszystkich sejmikach wojewódzkich wystawiamy silne listy, które zagwarantują obronę samorządności przed centralizmem PiS.

Koalicja Obywatelska to także wspólni kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz radnych na wielu szczeblach samorządu terytorialnego.

Poznaj program Koalicji Obywatelskiej dla Mazowsza

Programy regionalne

Wybierz region, aby poznać program Koalicji Obywatelskiej - powstałej ze współpracy Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych środowisk społęcznych i politycznych - dla twojego regionu.

Wolontariusze Wolnych Wyborów

Poszukujemy osób, które w najbliższych wyborach samorządowych gotowe są:

  • pracować w komisjach wyborczych,
  • być mężami zaufania
  • być obserwatorami przy komisjach wyborczych
  • zbierać i przekazywać Wolontariuszom Wolnych Wyborów wyniki głosowania z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych na terenie danego województwa.

Polecane:Materiał sfinansowany ze środków KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska

ul. Wiejska 12a
00-490 Warszawa

tel. (22) 635-78-79
fax. (22) 635-76-41

email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Polityka prywatności