KOALICJA OBYWATELSKA

Program dla Małopolski


Małopolska to region przedsiębiorczych i wykształconych ludzi, uhonorowany za ich ciężką pracę prestiżowym mianem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Małopolskę wyróżniają niepowtarzalnie piękne krajobrazy, wyjątkowe warunki naturalne i bogata tradycja kulturowa. Jest nas, Małopolan, ponad 3,3 miliona. Tworzymy wspólnotę zjednoczoną wokół takich nieprzemijających wartości, jak duma, ambicja, odwaga, otwartość. Wolność i demokracja to dla nas nie puste słowa, ale podstawa ładu i porządku społecznego. Dawaliśmy wielokrotnie tego dowody, walcząc o przywrócenie wolności i swobód obywatelskich.

Tegoroczne wybory samorządowe mają kluczowe znaczenie dla przyszłości całego kraju i naszej małej ojczyzny – Małopolski. Wspólnie dokonamy wyboru, czy chcemy sami decydować o naszym rozwoju, naszym życiu, czy jednak pozwolimy, aby ktoś decydował za nas.

W ostatnich kilkunastu latach dokonaliśmy wspólnie wielkiego skoku cywilizacyjnego. Olbrzymią, podstawową rolę odegrał w tym dziele samorząd terytorialny: gminny, powiatowy i wojewódzki. Platforma Obywatelska RP i .Nowoczesna od początku swojego istnienia walczyły o jak największe zaangażowanie mieszkańców w możliwości decydowania o ważnych dla gminy, powiatu czy województwa sprawach. Tylko władza, która jest blisko obywatela, przy nim i z nim, może skutecznie podnosić poziom życia każdej rodziny, każdego z nas. Nie mamy wątpliwości, że o rozwiązaniach poszczególnych spraw powinni decydować ludzie, których one bezpośrednio dotyczą. Dlatego dalej będziemy zabiegać o zwiększenie autonomii prawnej i finansowej samorządu terytorialnego. Nie pozwolimy na jego zniszczenie i sprowadzenie go do roli wykonawcy poleceń władz centralnych państwa.

Zagłosuj na Koalicję Obywatelską

Koalicja Obywatelska to porozumienia Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych inicjatyw społecznych i politycznych w skali całego kraju.

We wszystkich sejmikach wojewódzkich wystawiamy silne listy, które zagwarantują obronę samorządności przed centralizmem PiS.

Koalicja Obywatelska to także wspólni kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz radnych na wielu szczeblach samorządu terytorialnego.

Poznaj program Koalicji Obywatelskiej dla Małopolski

Programy regionalne

Wybierz region, aby poznać program Koalicji Obywatelskiej - powstałej ze współpracy Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych środowisk społęcznych i politycznych - dla twojego regionu.

Wolontariusze Wolnych Wyborów

Poszukujemy osób, które w najbliższych wyborach samorządowych gotowe są:

  • pracować w komisjach wyborczych,
  • być mężami zaufania
  • być obserwatorami przy komisjach wyborczych
  • zbierać i przekazywać Wolontariuszom Wolnych Wyborów wyniki głosowania z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych na terenie danego województwa.

Polecane:Materiał sfinansowany ze środków KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska

ul. Wiejska 12a
00-490 Warszawa

tel. (22) 635-78-79
fax. (22) 635-76-41

email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Polityka prywatności