KOALICJA OBYWATELSKA

Program dla Lubuskiego


Samorząd województwa lubuskiego od wielu lat wyznacza sobie ambitne cele rozwoju. Wsłuchujemy się w postulaty mieszkańców regionu, aby właściwie zdefiniować obszary, o które trzeba szczególnie dbać. Nikt przecież lepiej niż Lubuszanie nie zna lokalnych problemów. Ich rozwiązywanie jest obowiązkiem przedstawicieli mieszkańców w samorządach.

Program „Obywatelskie Lubuskie”, który wspólnie budujemy od lat, zaczyna przynosić realne korzyści: poprawę jakości życia i przygotowanie dobrych podstaw rozwoju dla przyszłych pokoleń. Istotą naszej filozofii zarządzania regionem – „Obywatelskiego Lubuskiego” – jest zaangażowanie mieszkańców w dialog z władzami samorządowymi. Drugim fundamentem lepszego życia jest skuteczne wykorzystanie dostępnych środków z budżetu Unii Europejskiej. Dobrze zainwestowaliśmy środki z lat 2007–2013, teraz czas na właściwe wykorzystanie unijnych funduszy z budżetu na lata 2014–2020.

Każda praca przynosi efekt. Rozwój edukacji szkolnej i przed- szkolnej, nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i dziedzictwa narodowego czy wreszcie inwestycje środowiskowe, drogo- we i kolejowe sprawiły, że w 2018 roku z dumą możemy powiedzieć: Lubuskie – tu jest moje miejsce na ziemi! To wszystko stworzyliśmy razem.

Dziś, po 12 latach skutecznego zarządzania regionem, chcemy przedstawić Lubuszanom wizję rozwoju naszego regionu po najbliższych wyborach samorządowych. Przed nami wiele nowych wyzwań. Nasz cel to zagwarantowanie województwu lubuskiemu trwałego i zrównoważonego rozwoju, wykorzystującego możliwości, jakie płyną z funduszy europejskich. Dzięki pracy naszych samorządowców, którzy przez wiele ostatnich lat pozyskiwali dotacje dla swoich małych ojczyzn, dziś możemy powiedzieć, że umie- my skutecznie zdobywać i właściwie inwestować unijne wsparcie. W ten sposób budujemy silny i konkurencyjny region, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł realizować swoje życiowe plany.

Przedstawiamy propozycje będące naszym zdaniem punktem wyjścia do dalszego rozwoju na każdym szczeblu – mikro i makro. W tym pierwszym obszarze proponujemy program wyborczy, który traktujemy nie tylko jak plan, ale przede wszystkim jak zobowiązanie, umowę społeczną z Lubuszanami. Chcemy przekonać Was, mieszkańców regionu, że jesteśmy nie tylko odpowiedzialni, ale przede wszystkim pokorni, gotowi sumiennie i konsekwentnie spełniać Wasze oczekiwania.
W skali makro stawiamy na Polskę samorządną, gdzie obywatele sami decydują o swoich małych ojczyznach. Stawiamy na Polskę skoncentrowaną na obywatelach i ich sprawach, w której żadna władza nikomu nie mówi, jak ma żyć, ale pomaga w rozwoju. Chcemy Polski silnej regionami. W Polsce samorządnej to człowiek jest na pierwszym miejscu. Mocne samorządy najlepiej zadbają o bezpieczeństwo obywateli, rozwój miast, miasteczek i wsi, skutecznie inwestując w transport publiczny, lepszą opiekę medyczną, powszechnie dostępną kulturę, rozwój przedsiębiorczości, edukację, modernizację i czyste powietrze.

Wierzymy, że samorząd to wsparcie i pomoc dla każdego człowieka, niezależnie od wieku, płci i wykonywanego zawodu. Samorząd jest najbliżej obywateli. A przecież to właśnie człowiek – obywatel – jest najważniejszy. Silny samorząd gwarantuje zaspokojenie jego potrzeb.

Zagłosuj na Koalicję Obywatelską

Koalicja Obywatelska to porozumienia Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych inicjatyw społecznych i politycznych w skali całego kraju.

We wszystkich sejmikach wojewódzkich wystawiamy silne listy, które zagwarantują obronę samorządności przed centralizmem PiS.

Koalicja Obywatelska to także wspólni kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz radnych na wielu szczeblach samorządu terytorialnego.

Poznaj program Koalicji Obywatelskiej dla regionu lubuskiego

Programy regionalne

Wybierz region, aby poznać program Koalicji Obywatelskiej - powstałej ze współpracy Platformy Obywatelskiej, .Nowoczesnej i wielu innych środowisk społęcznych i politycznych - dla twojego regionu.

Wolontariusze Wolnych Wyborów

Poszukujemy osób, które w najbliższych wyborach samorządowych gotowe są:

  • pracować w komisjach wyborczych,
  • być mężami zaufania
  • być obserwatorami przy komisjach wyborczych
  • zbierać i przekazywać Wolontariuszom Wolnych Wyborów wyniki głosowania z poszczególnych obwodowych komisji wyborczych na terenie danego województwa.

Polecane:Materiał sfinansowany ze środków KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska

ul. Wiejska 12a
00-490 Warszawa

tel. (22) 635-78-79
fax. (22) 635-76-41

email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Polityka prywatności